LAwhisky.se kommer att upphöra under våren 2015

Whiskyprovarklubben LAwhisky har beslutat att inte ta in nya medlemmar och kommer inte heller att arrangera provningar för utomstående. Av det skälet har vi valt att även stänga vår webbplats.

Whiskynjutare hänvisas till WorldWhisky.se.This webbsite will cease during spring 2015. Whiskylovers please refer to WorldWhisky.se.